Stolt fjällskivling

Macrolepiota procera

  • Stolt fjällskivling – Macrolepiota procera

    Macrolepiota procera Foto: © Michael Krikorev

  • Stolt fjällskivling – Macrolepiota procera

    Macrolepiota procera Foto: © Michael Krikorev

  • Stolt fjällskivling – Macrolepiota procera

    Macrolepiota procera Foto: © Michael Krikorev

Populär och läcker matsvamp med vackert brunfjällig hatt och vattrad fot. Hattbredden kan nå ända upp till 30 cm i diameter.

Kartan visar fynduppgifter från Artportalen: Karta |  Fyndlista |  Bildgalleri |  Fenologi 
Källa: artfakta.se

Beskrivning

• Hatt som ung klotformad och gråbrun, med åldern välvd till utbredd med en liten puckel, och med uppsprickande bruna fjäll mot en vit botten.
• Skivor täta, fria, vita, med åldern ibland svagt brunfläckiga.
• Fot ihålig, seg, vit, med ett brunvattrat mönster och uppsvälld fotbas.
• Ring kraftig, lätt att lossa och kan då föras upp och ned på foten (likt en ring på ett finger).
• Kött vitt, med en behaglig nötlik smak och lukt.

Växer i skogsbryn och på ljusa platser i löv- och barrskog och på betade ängar i södra och mellersta Sverige.

Förväxlingssvampar

Kan förväxlas med giftiga flugsvampar, t ex panterflugsvamp och brun flugsvamp, men dessa har ljusa plättar som kontrasterar mot en mörkfärgad hatt, medan fjällskivlingar har mörka fjäll på vitaktig hatt. 

Rodnande fjällskivlingar kan vara väldigt lika men saknar vattringar på foten. Det finns flera snarlika parasollskivlingar, men ingen av de i Sverige förekommande arterna är kända för att vara giftiga:

puckelfjällskivling - har brantare puckel och sämskfärgad hatt.
rodnande fjällskivling - har ej vattrad fot, rodnar vid skrapning.
stjärnfjällskivling - mindre, med stjärnlikt uppsprucken hatt.
olivfläckig fjällskivling - har brantare puckel, grönaktiga fläckar på hatt och fot och smutsrosa sporpulver, sällsynt.
sotbrun fjällskivling - mörkare sotbrun färg, fot rodnande vid skrapning, sällsynt.

Ladda hem Svampguiden till din telefon!
Available in Google Play
Rekommenderat Svampguiden rekommenderar Kaffe.se för dig som vill ha riktigt gott kaffe med dig ut i svampskogen
Ny Version! Svampguiden+ är en ny och uppdaterad app för iPhone och iPad som nu äntligen också finns tillgänglig för dig som har Android!
Svamptork finns att köpa på svamp.se
Identifiera arter med hjälp av kameran i din iPhone