Blek streckmusseron

Tricholoma guldeniae

 • Blek streckmusseron – Tricholoma guldeniae

  Tricholoma guldeniae Foto: © Michael Krikorev

 • Blek streckmusseron – Tricholoma guldeniae

  Tricholoma guldeniae Foto: © Michael Krikorev

 • Blek streckmusseron – Tricholoma guldeniae

  Tricholoma guldeniae Foto: © Michael Krikorev

 • Blek streckmusseron – Tricholoma guldeniae

  Tricholoma guldeniae Foto: © Michael Krikorev

Påminner om streckmusseron eller en kantmusseron men har en matt småfjällig och torr hatt, samt betydligt större sporer. Växer i mossig barrskog. Ibland har den blå till blåvioletta ränder/fläckar mot fotbasen.

Kartan visar fynduppgifter från Artportalen: Karta |  Fyndlista |  Bildgalleri |  Fenologi 
Källa: artfakta.se

Beskrivning

• Hatt välvd till klockformad, torr och fibrös, ljust gråbrun till grågul, oftast med en tydlig puckel i hattmitten.
• Hattkant länge inrullad, spricker ofta upp och blottar det vita hattköttet.
• Skivor vitaktiga, ofta med partier av gul- eller gråaktig färgton, urnupna och relativt glest sittande.
• Fot hård och längsfibrig, vit, ofta med partier av gul till gulbrun färgton. Ibland med blå till violetta fläckar mot fotbasen.
• Kött vitt, ibland med gul- eller gråaktig färgton.
• Lukt och smak mer eller mindre tydligt mjölaktig.

Växer vanligen i näringsrik och fuktig granskog, ibland också med tall i mer näringsfattig barr- och blandskog.

Uppges ibland som ätlig, men är här ingen rekommenderad matsvamp. Främst p.g.a. förväxlingsrisker med svagt giftiga musseroner i gruppen “kantmusseroner” som kan vara svåra att skilja åt.

Förväxlingssvampar

Kantmusseron - får ofta rödaktiga fläckar med tiden, har söljor på hyferna och betydligt mindre sporer (4.5-6 × 3.5-5 µm), svagt giftig.
Sydlig kantmusseron - hatt mer konstrastrik med svarta inväxta trådar mot ljusare botten. Saknar tydlig puckel och växer i ädellövskog med ek och bok på kalkrik mark, ej matsvamp.
Streckmusseron - hatt mer glänsande/slät, slemmig i fuktigt väder och med blyertsgrå kontrastrika streck. Sporer betydligt mindre (6-7.5 × 3‑5 µm), matsvamp.

Ladda hem Svampguiden till din telefon!
Available in Google Play
Rekommenderat Svampguiden rekommenderar Kaffe.se för dig som vill ha riktigt gott kaffe med dig ut i svampskogen
Ny Version! Svampguiden+ är en ny och uppdaterad app för iPhone och iPad som nu äntligen också finns tillgänglig för dig som har Android!
Svamptork finns att köpa på svamp.se
Identifiera arter med hjälp av kameran i din iPhone