Svavelmusseron

Tricholoma sulphureum/bryogenum

  • Svavelmusseron – Tricholoma sulphureum/bryogenum

    Tricholoma sulphureum/bryogenum Foto: © Michael Krikorev

  • Svavelmusseron – Tricholoma sulphureum/bryogenum

    Tricholoma sulphureum/bryogenum Foto: © Michael Krikorev

Klassisk förväxlingssvamp till riddarmusseron, men känns lätt igen på den starka stickande lukten.

Kartan visar fynduppgifter från Artportalen: Karta |  Fyndlista |  Bildgalleri |  Fenologi 
Källa: artfakta.se

Beskrivning

• Hatt välvd till utbredd, svavelgul, ibland med rödbrun mitt eller helt rosabrun.
• Skivor urnupna, glesa, svavelgula.
• Fot svavelgul.
• Kött svavelgult, med en obehaglig och starkt stickande lukt som liknats vid lysgas.

Växer främst med ek och hassel i ädellövskog och hassellundar, ibland i barrskog, vanligast i södra och mellersta Sverige.

Svampgift & giftverkan

Innehåller magtarmretande gifter som kan orsaka illamående med diarré och kräkning

Förväxlingssvampar

Exemplar med rosabrun hatt urskiljdes tidigare som egen art (T. bufonium), men senare studier har visat att det troligen är samma art.

En närstående art, T. hemisulphureum, har blekare färg och växer med solvända bl.a. på Öland och Gotland.

Ladda hem Svampguiden till din telefon!
Available in Google Play
Rekommenderat Svampguiden rekommenderar Kaffe.se för dig som vill ha riktigt gott kaffe med dig ut i svampskogen
Ny Version! Svampguiden+ är en ny och uppdaterad app för iPhone och iPad som nu äntligen också finns tillgänglig för dig som har Android!
Svamptork finns att köpa på svamp.se
Identifiera arter med hjälp av kameran i din iPhone