Soppar – har rör på undersidan av hatten

Soppar är en mångformig svampgrupp fördelad över flera olika släkten. De bildar sina sporer i små rör på undersidan av hatten. Rörlagret går ofta lätt att lossa från hattköttet, speciellt hos spormogna fruktkroppar. Några arter ändrar färg i köttet efter genomskärning och kontakt med luftens syre, en viktig egenskap att notera vid artbestämning. De flesta soppar bildar mykorrhiza och lever tillsammans med specifika värdträd. Ett fåtal lever som parasiter eller nedbrytare. Det finns ca 80 olika arter av soppar i landet, varav minst fyra anses giftiga.

Hur känner du igen en sopp?

Soppar har ett rörlager på undersidan av hatten. Lagret består av tätt sittande små rör, och rörmynningarna är synliga som små runda, ovala eller kantiga hål. Färgen på rörlagret samt färg och form på mynningarna är viktiga detaljer att notera vid artbestämning. Rörlagret går ofta lätt att peta loss från hattköttet, framförallt hos mogna fruktkroppar. En del soppar ändrar färg efter tryck med fingret på rören, på foten eller när man skär i svampköttet. De flesta soppar har brunt till gulbrunt sporpulver, men ett sporprov behövs sällan för artbestämning.

Sammanfattning, checklista

  1. Har hatt och fot
  2. Hattens undersida har ett rörlager
  3. Rörlagret är lätt att pilla bort med fingrarna hos mogna fruktkroppar

En lista över alla soppar i SvampGuidens databas finner du här.

Ny version! Svampguiden+ – identifiera svampar med hjälp av kameran i din iPhone/iPad. Läs mer!

Ätliga eller oätliga soppar?

Det finns många goda matsvampar bland sopparna som t.ex. karljohan, smörsopp, grynsopp, brunsopp och blodsopp. En bra grupp för nybörjare eftersom det inte finns några dödligt giftiga soppar, men åtminstone fyra arter är giftiga: djävulssopp, falsk djävulssopp, purpursopp och rosensopp. De är alla mycket sällsynta och giftet i dem är inte cellskadande men kan orsaka kraftigt illamående med magsmärtor, diarré och kräkningar. En enkel regel för matsvampsplockare är att undvika soppar med röda färger på fot och rör. Då missar du visserligen blodsopp som är en god matsvamp, men minimerar samtidigt risken att få med dig någon av de giftiga sopparna. Några arter är oätliga på grund av besk eller bitter smak, som t.ex. gallsopp och bittersopp.

Vilka soppar är godast?

Karljohan och de närstående arterna finluden stensopp och rödbrun stensopp är populära och anses tillhöra våra bästa matsvampar. De har en god nötig smak som uppskattas av många. Några arter som ännu inte har uppmärksammats på samma sätt men som också är mycket goda är blodsopp och brunsopp. En underskattad och vanlig art är sandsopp, som inte är så märkvärdig som färsk men blir mycket god och mustig om den torkas ordentligt innan anrättning.

Lista över rekommenderade matsvampar bland sopparnar:

Inte lika smakrika men helt OK som blandsvamp är många strävsoppar och sammetssoppar:


Ladda hem Svampguiden till din telefon!
Available in Google Play
Rekommenderat Svampguiden rekommenderar Kaffe.se för dig som vill ha riktigt gott kaffe med dig ut i svampskogen
Ny Version! Svampguiden+ är en ny och uppdaterad version för iPhone och iPad. Läs mer!
Svamptork finns att köpa på svamp.se
Identifiera arter med hjälp av kameran i din iPhone
Gillar du SvampGuiden?