Cellskadande gifter

Minst ett par arter flugsvampar och spindlingar innehåller cellskadande gifter som kan orsaka livshotande skador på lever eller njurar. Det är främst gifterna Amatoxin och Orellanin som orsakar de allvarligaste svampförgiftningarna.

Kännetecknande för dessa är att symptomen ofta uppträder först efter 8-24 timmar (t.ex. Amatoxiner), och ibland kan det dröja ända upp till 2-3 veckor innan de första symptomen kommer (Orellanin). De drabbade kan då komma att bli beroende av kronisk dialys eller njurtransplantation.

Giftet Gyromitrin som finns i större eller mindre mängd i stenmurkla tas också upp i denna grupp.

Amatoxiner

Orellanin

Gyromitrin

Nervpåverkande gifter

Dessa gifter påverkar nervsystemet och är oftast inte livshotande. Muskarin, ibotensyra, muskimol, muskazon, psilocybin och psilocin är gifter som tas upp här, och tratt-, tråd- och slätskivlingar och flugsvampar är svamparter i denna grupp. Flera olika symptom uppträder beroende på typ av svampgift.

Kramper, illamående och hallucinationer är en del av de kända symptomen, och vid en eventuell sjukhusvistelse så kan dessa behandlas efter behov så gott det går med lugnande och kramplösande medel, andningshjälp osv.

Muskarin

Ibotensyra, muskimol och muskazon

Psilocybin och psilocin

Mag-tarm-retande gifter

Giftet eller gifterna i denna grupp är i stort sett okända och har en retande verkan på magtarmkanalens slemhinnor. Detta kan för den drabbade innebära otrevliga upplevelser såsom illamående, kräkningar och diarréer.

Vissa arter kan orsaka kraftigare symptom än andra (t ex Bolmörtsskivling), men gifterna är i allmänhet inte kända för att påverka nervsystemet eller orsaka skador på inre organ, och besvären avtar ofta inom några timmar.

Gastroenterit-syndrom

Övriga svampgifter

Paxillus-syndrom kan liknas vid en typ av födoämnesallergi och kan drabba vissa människor efter upprepad förtäring av pluggskivling (Paxillus involutus).

Coprinus-syndrom syftar på Grå bläcksvamp (Coprinus atramentarius) som kan orsaka förgiftning i samband med alkoholförtäring.

Paxillus-syndrom

Coprinus-syndrom

Ladda hem Svampguiden till din telefon!
Available in Google Play
Ny Version! Svampguiden+ är en ny och uppdaterad version för iPhone och iPad. Läs mer!
Svamptork finns att köpa på svamp.se
Identifiera arter med hjälp av kameran i din iPhone
Gillar du SvampGuiden?